Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Pediatrik Nöroşirürji Konsepti: Erişkin Nöroşirürjisinden Farkları. Dünyada ve Türkiye"de Pediatrik Nöroşirürjinin Gelişimi
Saffet MUTLUER1,Ağahan ÜNLÜ2
1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi, İzmir, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye
Çocuk erişkinin küçük bir modeli değildir. Erişkinden anatomi, fizyoloji, psikoloji ve patolojiler açısından belirgin farklılıklar gösterir. Pediatrik nöroşirürji de genel nöroşirürjinin küçük bir modeli değildir. Pediatrik Nöroşirürjiyi erişkin nöroşirürjisinden farklı kılan birçok özellik vardır. Pediatrik nöroşirürji, "çocukların sinir sistemi hastalıklarının cerrahi tedavisinin teori ve sanatı" olarak tarif edilmiştir. Türk Nöroşirürji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu tüzüğünde, pediatrik nöroşirürjiyen tanımı, nöroşirürji aktivitesi içinde kendini tamamen veya büyük çoğunlukla çocuk hastaların nöroşirürjikal hastalıklarına vakfetmiş kişi olarak tanımlanmıştır. Bu yazıda, pediatrik nöroşirürjinin erişkin nöroşirürjisinden temel farklılıklarına değinilmiştir. Yazıda, pediatrik nöroşirürji konseptinin yanısıra, dünyada ve Türkiye"de pediatrik nöroşirürjinin tarihçesi ve gelişimi ile ilgili bilgiler de sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Konsept, Pediatrik nöroşirürji, Tarihçe