Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Pediatrik Nöroşirürjide Nörolojik Muayene, Tanı Yöntemleri ve Erişkinlerden Farklılıkları
Tufan HİÇDÖNMEZ1,Burcu GÖKER2
1Liv Hospital Vadi Ulus, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Üniversitesi, Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
Çocuklarda nörolojik muayene prensipleri, büyüme ve gelişmenin hâlâ sürüyor olması nedeniyle erişkinlere göre bazı farklılıklar gösterir. Örneğin erişkinlerde kullanımı kısıtlı olan baş çevresi ölçümü, pediatrik nöroşirürji izleminin vazgeçilmez araçlarından biridir. Çocuğun bulunduğu yaş grubu da muayene yöntemleri üzerinde belirleyicidir. Özellikle yenidoğan, süt çocukluğu ve erken çocukluk dönemlerinde iletişim ve kooperasyon kurmanın güç olması nedeniyle gözlemsel bulgular ve ebeveyn ya da yakınlarından alınan anamnez büyük değer taşımaktadır. Kapsamlı bir öykü alma ve ardından yapılacak olan fizik ve nörolojik muayene, tanısal yaklaşımların ve tedavinin planlanmasında önemlidir. Bu bölümde farklı yaş gruplarına göre değişkenlik gösteren nörolojik gelişim basamaklarına, fizyolojik ve patolojik fizik muayene bulgularına ve pediatrik koma skalası gibi pediatrik nöroşirürji pratiğine özgü sınıflamalara yer verilecektir. Anahtar Kelimeler : Pediatrik nöroşirürji, Nörolojik muayene, Baş çevresi, Pediatrik koma skalası