Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Çocukluk Çağı Olgularda Periferik Sinir Cerrahisi: Erişkin Olgulardan Farklılıklar
Yusuf İZCİ1,Önder GÜNEY2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Ankara, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Konya, Türkiye
Periferik sinir cerrahisi nöroşirürji pratiğinde spinal ve kranial cerrahiye göre nispeten daha az uygulanan ancak önem arz eden bir cerrahi türüdür. Çocukluk çağında erişkin döneme göre daha nadir uygulanmaktadır. Bunun sebebi çocuklarda periferik sinir yaralanmalarının ve tümörlerinin erişkinlere göre daha az sıklıkta olması ve teşhis edilmesinin daha zor olmasıdır. Ayrıca çocuklarda cerrahi sinir onarımını takiben uzun dönem sensorimotor ve fonksiyonel sonuçlar hakkında elimizde çok az veri bulunmaktadır. Bununla birlikte çocuklarda nöral plastisitenin daha yüksek olması fonksiyonel iyileşmenin erişkine göre daha iyi olmasına neden olmaktadır. Çocuklarda elde edilen daha iyi klinik sonuçlar, muhtemelen olgunlaşmamış sinir sisteminin sinir hasarına daha kolay ve daha fazla uyum sağlayabildiğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler : Periferik sinir, Cerrahi, Çocuk, Erişkin