Türk Nöroşirürji Dergisi 1993 , Vol 3 , Num 2
PERİFERİK SİNİR EKSPANSİYONUNUN SİNİR UZERİNDEKİ ETKİLERİ (ELEKTROFİZYOLOJİK VE HİSTOLOJİK ÇALIŞMA)
Saffet Tüzgen1, Oğuz ÇETİNKALE4, Ali BELGE5, Çiçek BAYINDIR3, Meral KIZILTAN2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji, Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
5İ.Ü. Veteriner Fakültesi,İstanbul
Periferik sinir defektlerinin onarımında kullanılan graftlemenin günümüzde hala bazı sorunları vardır. Bir alternatif olarak Doku Ekspansiyon Tekniği ile periferik sinirin mekanik olarak uzatılabileceğini bildiren çalışmalar yayınlanmıştır. Ancak bu uzatmanın sinir üzerindeki etkileri henüz yeterince bilinmemektedir. Bu çalışmada balonla şişirme ,Ekspansiyon tekniği ile mekanik olarak uzatmanın köpek siyatik siniri üzerindeki etkilerini histolojik ve elektrofizyolojik olarak inceledik. Anahtar Kelimeler : Periferik sinir onarımı, sinir ekspansiyonu