Türk Nöroşirürji Dergisi 1994 , Vol 4 , Num 2
SPİNAL MENİNGİOMLAR
Cengiz KUDAY,Gökhan ÖZÇINAR, Bülent CANBAZ, Ziya AKAR, Murat HANCl, Aliçetin SARIOĞLU, Emin ÖZYURT, Nejat ÇIPLAK, Halil AK, Sait AKÇURA
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul 41 olguluk spinal meningioma serisi klinik bulgular, cerrahi teknik ve sonuçlar açısından incelendi. Tümörler 33 olguda dorsal, 7 olguda servikal ve 1 olguda lumbosakral yerleşimli idi. Ameliyat bulgularına göre tümörler 38 olguda tamamen intradural, 3 olguda ise intradural-ekstradural idi. Servikal bölgedeki meningiomaların tümü C1-0 lokalizasyonlu olup bunların 3'ü anterolateral, 3'ü posterolateral, 1 tanesi ise posterior yerleşimli idi. Dorsal bölgedeki meningiomalar spinal korda göre 21 olguda anterolateral, 12 olguda ise posterior yerleşimli idi. Tümörler 29 olguda (70.7%) total, 12 olguda (29.3%) ise subtotal çıkartıldı. Serimizde mortalite saptanmayıp, ameliyat sonrası erken dönemde olguların %51.3 ü tam iyileşme gösterdi. Anahtar Kelimeler : Spinal kord tümörleri, spinal meningiomalar