Türk Nöroşirürji Dergisi 1996 , Vol 6 , Num 2
PAGET HASTALIĞINA BAĞLI SİNİR KÖKÜ BASISINDA SERBESTLEŞTİRME, OMURGADA GERME VE FÜZYON
Faruk ÜNAL, İnan TURANTAN, Talat KIRIŞ, Çağatay ÖNAL
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul Ağrı ve kas zaafına yol açan kök basısı bulunan Paget hastalıklı bir olgu sunularak manyetik rezonans görüntüleri ve tedavi yöntemleri üzerinde durulmuştur. Paget hastalığındaki kontrolsuz ve fazla kemikleşme, manyetik rezonans görüntülemede kortikal bölgede kalınlaşma olarak görülür. Omur cismi yayvanlaşmıştır. İlik dokusu azalmış ve bağ dokusuyla bölünmüştür. Muhtemelen artmış dolaşım ve venöz göllenmeye bağlı olarak kontrast madde tutar. Paget hastalıklı omur nöral dokuya bası yaparsa cerrahi serbestleştirme yapılabilir. Hastamızda hem tanıyı doğrulamak hem de kökü serbestleştirmek için hemilaminektomi ve foraminotomi yapıldı. Ayrıca pedikül vidası yardımıyla omurga gerilerek köklerin daha da rahatlaması sağlandı ve füzyon uygulandı. Omurganın gerilmesinin kanalı genişlettiği bilinmektedir. İç sabitleyiciyle germe ve arka elemanlara füzyon işlemi hastalıklı ön ve orta kolonlara binecek yükü azaltarak çökme ve yayvanlaşmanın önüne geçecektir. Paget hastalığında artmış osteoblastik aktiviteyle hiperostoz ile blok omurgaya eğilim vardır ve bu sayede füzyon oluşması da kolaydır. Bu girişimlerden yararlanan hastanın tedavisi kalsitonin ile sürdürüldü ve takip edildiği sürede yakınması olmadı. Anahtar Kelimeler : Cerrahi, iç sabitleyici, MR görüntüleme, Paget, sinir koku basısı, tedavi