Türk Nöroşirürji Dergisi 1997 , Vol 7 , Num 1
TİP II ODONTOİD KIRIĞININ TRANSODONTOİD VİDA İLE TESPİTİ
A. Fahir ÖZER1, Celal İPLİKÇİOĞLU2, A. Çetin SARIOĞLU1
1Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Nöroşirürji Bölümü, İstanbul
2SSK İstanbul Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
Travma sonrası tip II odontoid kırığı tanısı konan onbeş yaşındaki inşaat işçisi transodontoid vida tespitiyle tedavi edilerek ameliyat sonrası ikinci günde taburcu edilmiştir. Tip II odontoid kırığının cerrahi tedavisi mevcut yayınlar gözden geçirilerek tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Odontoid kırığı, odontoid içinde vidalama