Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 2
DR. ERTUĞRUL SALTUK 1914-1980
Aysima ALTINOK
Nöroşirürji Uzmanı ve (Emekli) Klinik Şefi, İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği'nin 1962-1979 Yllları arasında şefliğini yapan Dr. Ertuğrul Saltuk'un yaşam öyküsü verilerek mesleki çalışmaları aktarılmıştır. Anahtar Kelimeler : Nöroşirürji, tıp tarihi