Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 3
SERVİKAL FASET KİLİTLENMESİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Mehmet ZİLELİ1, Erdal COŞKUN2, Sertaç İŞLEKEL1, Kazım ÖNER1, İzzet ÖVÜL1, Nurcan ÖZDAMAR1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Denizli
1978-1992 yılları arasında 14 yıllık bir dönemde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde 45 hasta travmatik servikal faset kilitlenmesi nedeniyle tedavi edilmiştir. Bu olguların 33'ünde unilateral, 12'sinde bilateral faset kilitlenmesi saptanmıştır. Faset kilitlenmesi en sık C6-C7 seviyesinde (%38) görülmektedir. Tüm hastalara öncelikle iskelet traksiyonu ile kapalı redüksiyon denenmiştir. Redüksiyon sağlanan olgulara anterior girişim ile kemik füzyon uygulanmıştır. Son yıllarda kemik grefte ilaveten plak ile stabilizasyon da yapmaktayız. Redüksiyon sağlanamayan olgulara ise posterior girişim ile açık redüksiyon ve posterior enstrümentasyon uygulanmıştır. Genelde ilk 7 gün içinde uygulanan traksiyonlarla hastaların yaklaşık %40'ında redüksiyon sağlanabilmektedir. Ancak 7 günden sonra görülerek traksiyon uygulanan hiçbir hastada faset kilitlenmesi traksiyonla redükte edilememiştir. Faset kırığının mevcut olup olmaması redüksiyonu ciddi şekilde etkilememektedir. Anterior stabilizasyon uygulanan 15 olgudan 5'inde deformite gelişmesi üzerine bu olguların 3'üne daha sonra posterior stabilizasyon, 2'sine ise Halo ceket uygulanmıştır. Posterior girişim uygulanan 30 olgudan 9'unda daha sonra tekrar deformite gelişmiş, bu nedenle bu hastaların 3'üne ayrıca Halo ceket uygulanmıştır. Diğer 6 olguya ise anterior girişimle kemik füzyon uygulanmıştır. Travmatik servikal faset kilitlenmesi ciddi morbiditesi ve tedavi sorunları olan bir travma şeklidir. Bu olgular için tek ve basit bir tedavi formulu yoktur. Anahtar Kelimeler : Servikal fraktür, servikal faset kilitlenmesi, Frankel skalası, omurilik yaralanması