Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 1
Beyin Tümörlerinde Anti-Anjiogenik Yaklaşımlar
Türker KILIÇ1, Özlem YILDIRIM2, M. Necmettin PAMİR1
1Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Moleküler Nöroşirürji Laboratuarı, İstanbul
Kemoterapi oldukça heterojen yapıdaki kanser hücrelerini hedef alır. Antianjiogenik yaklaşımların hedefi ise homojen ve neoplastik olmadığı için daha az dirençli olan endotel hücreleri ve damar duvarına ait diğer yardımcı hücrelerdir. Bunun dışında başka birçok özellik anti-anjiogenik terapiyi kemoterapiye göre üstün kılar. Özellikle damarlanmanın çok fazla olduğu malignant gliomlar için anti- anjiogenik yaklaşımlar umut vaad etmektedir. Anahtar Kelimeler : Anti-anjiogenez, anti-anjiogenik faktörler, beyin tümörleri, klinik denemeler