Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 2
ÜÇÜNCÜ VENTRİKÜL KOLLOİD KİST CERRAHİSİNDE NÖROENDOSKOPİK GİRİŞİM
Mehdi SASANİ A. Fahir ÖZER, Tunç ÖKTENOĞLU, Hakan BOZKUŞ, T. Ali ZIRH, Evren KELEŞ, A. Çetin SARIOĞLU
VKV. Amerikan Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul Eylül 1998-Mart 1999 tarihler arasında toplam 3 olgu nöroendoskopik yöntem ile üçüncü ventrikül kolloid kistine cerrahi girişim yapılmıştır. Ameliyat sonrası olguların hepsinde KİBAS bulguların tümüyle geçtiği, tüm olgularda kolloid kistin total rezeksiyonu ile birlikte III. ventikül ve yan ventriküllerin normale döndügü kranial MRI incelenmesi ile ve teyit edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Üçüncü ventrikül, kolloid kist, nöroendoskopi, KİBAS, total rezeksiyon