Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 2
GAMMA KNİFE IŞIN-CERRAHİSİ: TEKNİĞİ, ENDİKASYONLARI, SONUÇLARI, SINIRLARI
Türker KILIÇ, Selçuk PEKER, M. Necmettin PAMİR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul Gamma-Knife (GK), günümüzde endikasyonları, sınırları, komplikasyonları bilinen ve sonuçları konusunda standardizasyona ulaşılmış, nöroşirürjinin tedavi yöntemleri arasına girmiş, yüksek teknoloji ürünü bir tedavi sistemidir. 0.3 mm'lik doğruluk payına sahip olması, milimetrik düzeyde nöroanatomik selektivitesi olması nedeni ile nöroşirürjiyenler tarafından yaratılıp, nöroşirürjinin bir 'cerrahi' aracı olarak kullanılan bu sisteme, yaratıcısı Lars Leksell 'Gamma Bıçağı' adını vermiştir. Bu derlemede Gamma-Knife Işın-Cerrahisinin tekniği, endikasyonları, sonuçları ve sınırları sunulacaktır. Günümüzde 125.000' in üzerinde hasta GK ile tedavi edilmiştir. Günümüzde toplam 142 merkez GK'ı tedavi seçeneği olarak kullanmaktadır. Marmara Üniversitesi Hastanesi Gamma Knife Ünitesi, dünyadaki 78. merkez olarak Ocak 1997' den bu yana hizmet vermektedir.

Dünya nöroşirürjisinde yeri ve sınırları belirlenmiş olan bu tedavi sistemi, ülkemiz için henüz yeni sayılabilecek bir yöntemdir. Bu derlemede bu alandaki bilgilenmeyi sağlamak amaçlanmış ve GK'ın tekniği, endikasyonları, sonuçları güncel literatür ışığında sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Gamma Knife, Arteriovenöz Malformasyon, Meningiom, Metastaz, Pitüiter Adenom, Akustik Nörinom