Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 3
MOYAMOYA HASTALIĞI
Adnan DAĞÇINAR, M. Memet ÖZEK, M. Necmettin PAMİR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşrürji Ana Bilim Dalı, İstanbul Bu yazıda moyamoya hastalığının tarihçesi, etyolojisi, patolojisi, tanı araçları, kliniği ve tedavisi gözden geçirilmiştir. Moyamoyanın etyolojisi bilinmemektedir. Klinikte kendisini iskemik ataklarla veya kanamalarla gösteren hastalığın tedavisinde günümüzde direkt ve indirekt revaskülarizasyon yöntemleri uygulanmaktadır. Anahtar Kelimeler : Moyamoya hastalığı, revaskülarizasyon cerrahisi, serebrovasküler olay