Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 1
Eksitatör Aminoasidler ve Eksitotoksisite
Bölüm: II
Talat KIRIŞ1, Aşkın GÖRGÜLÜ2
1İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Isparta
Son 10 yılda yapılan deneysel çalışmalar eksitatör aminoasidlerin birçok santral sinir sistemi hastalığının patogenezinde rol oynadığını ortaya koymuştur. Serebral iskemi, kafa travması, spinal travma, epilepsi, hareket bozuklukları ve bazı kronik dejeneratif hastalık modellerinde eksitatör aminoasid antagonistleri ile yapılan çalışmalar, bu ilaçların tedavi edici etkilerini ortaya koymuştur. Çalışmamızda araştırma laboratuvarlarımızda çeşitli modellerde (fokal serebral iskemi, kafa travması, spinal travma) yapılan çalışmalardan ve literatürden elde ettiğimiz bilgiler ışığında santral sinir sisteminin önemli hastalıklarında nörotoksik mekanizmaların rolü ve tedavi uygulamalarıyla ilgili toplu bir birikim sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Aspartat, eksitatör aminoasid, glutamat, NMDA