Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 2
ORTA HAT KAPANMA KUSURLARINDA KALSİYUMUN ÖNEMİ
Ağahan ÜNLÜ1, Celal BAĞDATOĞLU2, Gökalp SİLAV1, Varol AYDIN3, Önder GÜNEY4, Mehmet SELÇUKİ5
1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara
2Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Mersin
3Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Isparta
4Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Konya
5Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Manisa
Tıp alanındaki gelişmelere eş olarak, orta hat kapanma defektlerinin nasıl ortaya çıktığı konusunda yapılan çalışmalar ile bir çok bilgi edinilse de tüm mekanizma tanı olarak ortaya konamamıştır. Mekanizma hakkında bir çok deneyde değişik metodlar kulanılmıştır. Bazı deneylerde toksik olduğu sanılan maddeler kullanılarak defektlerin nedenlerinin mekanizmaları üzerindeki düşüncelere katkıda bulunulmuştur. Bizim çalışmamızın amacı bir çok hücresel göreve sahip kalsiyumun hücre içerisine girişinin engellenmesi sonucunda orta hat defektlerinin olup olmayacağı ve olursa bunun mekanizmaları hakkında ipuçları aramaktır. Bu amaçla bir L-tip voltaj duyarlı kalsiyum kanal antagonisti olan ve günümüzde de bazı kalp hastalıklarında ilaç olarak kullanılan Verapamil-HCl denenmiştir. 71 adet Hubbard Broil türü fertil yumurta, albumen ve albumen/Verapamil karışımları ile 24 saat inkube edilmiş ve orta hat kapanma defekti açısından incelenmiştir. Anahtar Kelimeler : Avian, embriyo, nöral tüp defekti