Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 3
TÜRKİYE' DE NÖROSİRÜRJİYENİN YASAL SORUMLULUKLARI VE MEDİKOLEGAL SORUNLARI
Erdem ÖZKARA1, İ. Hamit HANCI2
1Yard. Doç Dr. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. Balçova-İzmir
2Prof Dr. Ankara Üniv. Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. ve Adli Tıp Enstitüsü Başkanı, Cebeci-Ankara
Hekimlik özverili bir yaşam tarzını gerektiren bir meslektir. Hekimlerin mesleklerini yürütürken yalnızca ilgilendikleri hastaya ve yakınlarına karşı değil adli ve idari birimlere karşı da sorumlulukları vardır. Bu çok boyutlu sorumluluğun tam olarak yerine getirilemediği durumlarda hekim bazı suçlamalarla veya soruşturmalarla karşılaşmakta hatta zarar görebilmektedir. Hekimin yükümlülüklerini tam olarak bilmesi mesleğini sürdürürken zarar görmesini de engelleyecektir. Bu yazıda nöroşirürji alanında görev yapan hekimlerin yasal sorumlulukları ve uygulamada karşılaşılan medikolegal sorunlar yasal dayanakları ile irdelenmiş, uygun çözümler önerilmiştir. Anahtar Kelimeler : Yasal sorumluluk, nöroşirürji, mediko-legal sorunlar