Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 2
Kardiyopulmoner Bypass Yöntemi ile Opere Edilen Dev Anterior Komünikan Arter Anevrizması: Olgu Sunumu
Funda BATAY1, Hakan YAKUPOĞLU1, Gökhan ÖZERDEM2, Hatice BALABAN1, Necati ÇANAKÇI3, Haluk DEDA3
1DEDA Beyin Omurilik Merkezi Nöroşirürji, Nöroloji Ünitesi, Ankara
2City Hospital Kalp Damar Cerrahisi Ünitesi, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ve Anesteziyoloji AD, Ankara
Dev anevrizmalar geleneksel nöroşirürji teknikleri ile tedavi edilemeyebilirler. Erken dönemlerde dolaşımsal yardım ve derin hipotermi yöntemlerinin kullanılması ciddi hemorajik komplikasyonlara yol açmıştır. Son yıllarda komplike nöroşirürjikal uygulamalarda, dolaşımsal yardım ve hipotermi, yenilenen yöntemlerle tekrar kullanılmaktadır. Bu çalışmada, dev anterior komünikan arter anevrizması bulunan bir olgu kardiopulmoner bypass ve hipotermi yardımı ile opere edilmiştir. Cerrahi protokol titiz preoperatif kardiak hazırlanımı, kalp damar cerrahisi ve nöroşirürji ekiplerinin cerrahi sırasındaki uyumlu işbirliğini ve femoral ven ve arterlerin kateterizasyonunu içermektedir. Operasyon sırasında en düşük ortalama kan basıncı değeri 40 mmHg, dolaşımsal destek süresi 25 dakika ve en düşük vücut ısısı 26-28 °C arasında tutulmuştur. Operasyon süresince kardiak arrest kullanılmamıştır. Hasta ameliyat sonrası süreçte tam olarak iyileşerek aktif yaşama dönmüştür. Kardiopulmoner bypass ve hipotermi yöntemi diğer yöntemlerle opere edilemeyerek inopere kabul edilen dev serebral anevrizmalarda ve komplike posterior dolaşım anevrizmalarında faydalanılacak yararlı bir teknik olarak akılda tutulmalıdır. Anahtar Kelimeler : Kardiopulmoner bypass, dev serebral anevrizma, hipotermi