Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 3
Radyasyonun Bilişsel Fonksiyonlara Etkileri
Rasim MERAL
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi, İstanbul Radyasyonun beyin dokusuna etkisi ve bilişsel fonksiyonları nasıl değiştirdiğini araştıran çalışmalar incelenmektedir. Özellikle, radyasyon etkisini, bilişsel fonksiyonları etkileyebilecek diğer etkenlerden ayırmamızı sağlayacak bir yöntem izlenmiştir. Bu nedenle, öncelikle düşük doz radyasyonun ve beyin tümörü dışı nedenlerle, beyin dokusunun ışınlanmasının etkisini gösteren makaleler tartışılmaktadır. Radyasyonun bilişsel disfonksiyona neden olabildiği ve bu etkinin beyin tümörlerinde tedavi seçimimizi etkilemesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak, radyoterapinin teknolojik gelişimi, beyin alt bölgelerinin iyi belirlenerek korunabilmesine ve radyasyona tolerans dozlarının aşılmamasına olanak vermektedir. Beyin radyoterapisinde bilişsel fonksiyonlarda önemli rol oynayan beyin alt bölgelerinin korunabilmesi, radyasyona bağlı bilişsel gerilemeyi büyük ölçüde azaltma potansiyeli taşımaktadır. Beyin tümörü ve antiepileptik kullanımı, kanser hastalarında bilişsel disfonksiyonun en önemli nedenleridir. Anahtar Kelimeler : Beyin, Bilişsel fonksiyonlar, Radyasyon etkileri