Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 1
Nöral Transplantasyonda Yaşanan Sorunlar
Dr. Ender KORFALI, Dr. Bülent GÖREN
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji ve Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa Anahtar Kelimeler :