Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 3
Diyarbakırlı Hekim Aetios ve Ünlü Eseri Tetrabiblon'da Hidrosefali Üzerine Olan Çalışması
Deniz BELEN1, Ahmet ACIDUMAN2
1 Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Ankara Üniversitesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Ankara, Türkiye
Doğru Roma İmparatorluğunda (Bizans) 6. yüzyılda yaşamış ünlü bir hekim olan Diyarbakırlı Aetios sonraki nesillere yararlanacakları değerli bir tıbbi eser (tetrabiblon) bırakmıştır. Aetios'un bu yapıtı her ne kadar 9. yüzyıldan sonra unutulmaya yüz tutmuşsa da 16. yüzyılda tekrar anımsanmış ve Latin dillerine kazandırılmaya başlamıştır. Ülkemizde çok bilinmeyen tetrabiblon onkolojik cerrahi, oftalmoloji ve jinekoloji alanında çok sayıda yenilik içermekte olup Aeitos'un girişken ve cesur bir hekim olduğunu kanıtlamaktadır. Bu yapıt aynı zamanda nöroşirürji alanında antik dünyanın en önemli kaynağı kabul edilmektedir. Hidrosefalinin etiyolojik olarak sınflandırılması ilk kez bu eserde yer almıştır. Sunduğumuz incelemede, Anadolulu hekim Aetios'un yapıtı tetrabiblonda yer alan hidrosefali ve tedavisi konusunu tanıtmak amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler : Diyarbakırlı Aeitos, Hidrosefali, Tetrabiblon, Tıp tarihi