Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 1
Rathke Kleft Kistleri; Klinik, Hormonal Özellikler, Patoloji, Cerrahi Tedavi
Murat ÇAKABAY1, A. Celal İPLİKÇİOĞLU1, Cem A. GÖKDUMAN1, Cem DİNÇ1, Aydın SAV2
1S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Şişli, İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Patoloji Bölümü, Maltepe, İstanbul
AMAÇ: Rathke kleft kistlerinin preoperatif ve postoperatif hormonal ve vizüel özelliklerinin karşılaştırılması ve tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi.

YÖNTEM: Kliniğimizde 1998-2005 yılları arasında cerrahi tedavi yapılan 199 sellar-suprasellar kitle arasında saptanan 9 rathke kleft kisti vakasının retrospektif olarak incelenmesi.

BULGULAR: Vakalarımızda endokrin rahatsızlık %44, baş ağrısı % 33 ve görme bozukluğu %22 oranında mevcut idi. Vizüel keskinlikte azalma %44 ve alan bozuklukları %44 oranında saptandı. Hastaların %77'sinde biyokimyasal olarak hormonal bozukluk saptandı. Hastaların %66'sında kitle sellar-suprasellar, %33' ünde intrasellar yerleşimli idi. Bütün vakalara transsfenoidal cerrahi yapıldı. Postoperatif vizüel keskinlikte %50 ve alan bozukluklarında düzelme %44 oranlarında idi. Hastaların %71'inde postoperatif hormonal seviyelerde düzelme saptandı. Vakalarımızda nüks görülmedi.

SONUÇ: Rathke kleft kistlerinde transsfenoidal kist drenajı yeterli bir tedavidir. Radikal cerrahi girişimlerden kaçınmak postoperatif endokrin ve nörolojik bozuklukların minimal düzeyde olmasını sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler : Postoperatif, Preoperatif, Rathke kleft kisti, Transsfenoidal cerrahi