Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Servikal Arkokristektomi
Olcay ESER1, Rahmi Kemal KOÇ2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
AMAÇ: Servikal spondilotik miyelopatinin tedavisinde değişik yaklaşım yöntemleri uygulanmaktadır. Posteriordan bası yapan olgulara posterior yaklaşımlar daha çok tercih edilmektedir. Posterior yaklaşımlarda geniş adale disseksiyonu gerekmekte, bunun sonucunda kas atrofileri, boyun ağrıları ve kifoz gelişebilmektedir. Bu komplikasyonları önlemek için geliştirilen servikal arkokristektomi tekniği literatür eşliğinde sunuldu.

YÖNTEM: Arkokristektomi servikal laminanın üst yarısının ligamantum flavumla birlikte alınarak spinal kanalın genişletilmesidir. Kliniğimizde son 2 yılda yapılan 11 olgu sunuldu.

BULGULAR: Olguların tamamında yeterli dekompresyonun yapıldığı gözlendi. Servikal arkokristektomi yöntemi ile supraspinöz, interspinöz ligamanlar ve spinöz çıkıntılar korunmakta, servikal laminanın yarısı sağlam kalmaktadır. Bu yapıların sağlam kalması sonucu postoperatif instabilite, kifoz ve boyun ağrısı gelişmediği gözlendi.

TARTIŞMA: Servikal arkokristektomi flavum hipertrofisine bağlı servikal spondilotik miyelopatinin tedavisinde diğer posterior yaklaşım tedavilerine göre daha fizyolojik ve biyomekanik olarak avantajlıdır. Anahtar Kelimeler : Servikal, Miyelopati, Arkokristektomi teknik