Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 1
Editöre Mektup
Serdar KABATAŞ1, Özlem YILDIZ2, Cem YILMAZ3, M. Nur ALTINÖRS4
1,3,4Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
Anahtar Kelimeler :