Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 2
Gebelikte Görülen Spontan Spinal Epidural Hematom: Olgu Sunumu
Hayati ATABAY1, Fikret BAŞKAN2, Murat BAŞARIR3, Engin ÇİFTÇİ4, Hüseyin KURT5, Nurcan ÖZDAMAR6
1,2,3,4,5 S.B.Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye
6 Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Spontan Spinal Epidural Hematom (SSEH ) ender görülen bir durumdur. Belirgin bir etiyolojisi yoktur. Gebelik ile birlikteliği ise çok çok nadirdir. Şu ana kadar literatürde rapor edilen 6 vaka mevcuttur. Ve tüm olgularda klinikte akut parapleji görülmüştür. Prognozu etkilen en önemli şey erken tanı ve tedavidir. otuzbir yaşında gebenin ani gelişen parapleji sonrası tetkiklerinde Spontan Spinal Epidural Hematom (SSEH) saptandı. Hasta cerrahi olarak tedavi edildi. SSEH etiyolojisi tam olarak bilinmeyen ancak nedenleri arasında travma, AVM vaskülitler, koagülopati ve uzamış valsalva manevrası olan, çok nadir görülen bir durumdur. Gebelerde görülen Spontan Spinal Epidural Hematomda ise venöz pleksus basıncının değişikliği sorumlu tutulmaktadır. Tanıda altın standart spinal Magnetik Rezonans Görüntüleme(MRG)'dir. Anahtar Kelimeler : Epidural hematom, Gebelik, Spontan