Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 2
Çocukluk Çağında Antibiyotik Emdirilmiş Şantların Kullanımı: Klinik Deneyim
Yusuf ERŞAHİN
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Anahtar Kelimeler : Hidrosefali, Cerebrospinal sıvı şantı, Enfeksiyon