Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Meningiomların Biyolojisi
Nezih OKTAR
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Meningiomlar erişkinlerde ikinci sıklıkla görülen beyin tümörleridir. Bu derlemede meningiomların biyolojik yapısı ve genetik değişimleri güncel olarak değerlendirildi. Atipik sinyalleme yolakları, moleküler biyolojisi, cerrahı ilgilendiren oranda tedaviye yönelik bilgiler ışığında irdelendi. Anahtar Kelimeler : Meningiom, Moleküler biyoloji