Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 2
Moleküler Tedavide Hedefteki İlk Tümör: Oligodendrogliomlar
Nezih OKTAR1, Çığır BİRAY2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Bornova, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Bornova, İzmir
Bailey ve Bucy'nin 1929'da ilk seri yayınları ile gündeme gelen oligodendrogliomlar ABD'de tüm beyin tümörlerinin %4'ünü, Ege Erişkin Nöro-Onkoloji Konseyi (ENOK) olgularının ise %4,6'sını oluşturmaktadır.

Moleküler biyolojideki gelişmeler ile klinik tedavide ilk kez yansımasını ve olumlu sonuçlarını aldığımız tümör grubu olan oligodendrogliomlar nörogenetik çalışmaların daha da ilerleyerek diğer gliom formlarının da tedavisine ışık tutmasını örnek oluşturmasını umut etmekteyiz. Anahtar Kelimeler : Oligodendrogliom, FISH, moleküler biyoloji