Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 1
Orbital Kompresyon Yapan Dev Frontoetmoidal Mukoselin Endoskopik Endonazal Tedavisi
Ali Erdem YILDIRIM, Denizhan DİVANLIOĞLU, Nuri Eralp ÇETİNALP, Osman Arıkan NACAR, Ahmed Deniz BELEN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye Paranasal sinüs mukoselleri, sinüs mukozasından gelişen, yavaş genişleyen, kistik, iyi huylu lezyonlardır. Genellikle enfeksiyon, travma, sinüs ostiumunu kapatan lezyonlarla sinüs epitel sıvısının fizyolojik drenajının bozulmasına bağlı ortaya çıkarlar. Bu lezyonlar paranazal sinüsler içerisinde en sık frontal, takiben anterior etmoidal, maksiler, sfenoid ve posterior etmoidal sinüslere yerleşmektedir. Frontoetmoidal yerleştiğinde mukoseller, propitozis, göz hareketlerinde kısıtlılık, diplopi ve göz kapağında şişlik gibi orbital kompresyon belirtilerine neden olmaktadır. Bu lezyonların tedavisinde geçmişten beri birçok teknik tariflenmiş olup, biz bu sunumumuzda orbitaya bası oluşturan dev bir frontoetmoidal mukosel olgusunun endoskopik endonazal tedavisini sunuyoruz. Endonazal yaklaşımlarda endoskopun kullanımının artması ile boyut fark etmeksizin bu lezyonların endonazal tedavisi mümkün olmaktadır. Anahtar Kelimeler : Frontoetmoidal dev mukosel, Orbital kompresyon, Endoskopik endonazal