Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 3
Torakoservikal Bileşke Yerleşimli Spinal Ekstradural Meningiom: Bir Olgu Sunumu
Davut CEYLAN1, Can YALDIZ1, Mehmet TOKMAK2, Erdinç ÖZEK3, Ahmet Celal İPLİKÇİOĞLU4
1Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Kliniği, Sakarya, Türkiye
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Çorum Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Çorum, Türkiye
4Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
Spinal meningiomlar (SM) tüm spinal kitlerin %25’nini oluştururlar. SM’ların çoğunluğu intraduraldir ve %10’nundan azının ekstradural uzanımı vardır. Bu olgu sunumunda kol ve bacaklarında uyuşukluk ve güç kaybı şikayeti ile kliniğimize müracaat eden 40 yaşında kadın hasta bildirilmektedir. Nörolojik muayenesinde Th1 seviyesi altında hipoestezi ve spastik kuadriparezisi vardı. Spinal manyetik rezonans görüntülemesinde C7-Th1 seviyesinde T1 ve T2 ağırlıklı sekanslarda izo-hipointens homojen yoğun kontrast tutulumu gösteren ekstradural kitle izlendi. Hastaya C6-Th2 laminoplasti uygulandı ve ekstradural kitle mikrocerrahi yöntem ile total olarak çıkarıldı, patolojisi meningotelyomatöz meningiom olarak raporlandı. Ekstradural spinal meningiomlar nadir görülmelerine rağmen spinal metastatik kitleleri taklit etmesi nedeniyle ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Tedavide ilk seçenek cerrahi olmalıdır. Anahtar Kelimeler : Ekstradural tümör, Meningiom, Spinal tümör