Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 1
İntrakraniyal Yerleşimli Foley Kateter - Ağır Kraniofasial Travma Sonrası Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Olgu Sunumu
Hakan YILMAZ1, İbrahim Burak ATCI2
1Düzce Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Düzce, Türkiye
2Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Elazığ, Türkiye
Ağır kafa travmalı olgularda yüz ve kafa tabanı kırıkları ile birlikte masif epistaksis nadiren görülebilmektedir. Hayatı tehdit eden posterior nazal hemorajiyi kontrol etmek için bir foley kateter ya da diğer şişirilebilen balonlu aletlerin kullanılması geçerliliği ispatlanmış bir müdahale yöntemidir. Bununla birlikte bu tür balonlu sistemleri kullanmak, kaide kırıklı bir olguda kullanılan foley kateterin kafa içi bir pozisyona yerleştirilmesi ile sonuçlanabilir. Biz 41 yaşında, araç içi trafik kazası sonrası acil serviste değerlendirilmiş erkek olguyu sunmak istiyoruz.Acil serviste masif epistaksisi mevcut olup hastaya Foley kateterle müdahale edilmiştir. Girişim sonrası yapılan kraniyal kontrol görüntülemede foley kateter ucunun ve balonunun frontotemporal bölgede olduğu saptanmıştır.. Anahtar Kelimeler : Masif epistaksis, Kraniofasial travma, Foley kateter