Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 1
Kliplenmiş Bir Anterior Komünikan Arter Anevrizması Sonrası Hızlı Gelişen Büyük Bir Psödoanevrizma Oluşumu
Ethem GÖKSU1, Mahmut AKYÜZ1, Özhan ÖZGÜR2, Recai TUNCER1
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
Gerçek serebral anevrizmaların rüptür bölgesinde gelişen büyük psödoanevrizmalar nadiren bildirilmiştir. Bu nadir olgu örneğinde, küçük bir anterior komünikan arter anevrizmasının (AkomA) mikrocerrahi olarak kliplenmesi sonrası 15 günlük sürede gelişen ve kanayan, yeni, büyük bir anevrizma oluşumunu bildirdik. Bu yeni gelişen anevrizma, psödoanevrizmalar için tanımlanmış tüm karakteristik anjiyografik özellikleri taşımaktaydı. Bunlar; anevrizmanın kısa süre içerisinde önemli ölçüde morfolojik değişim göstermesi, boyun yapısı olmaksızın globuler şekilli bir anevrizma kesesinin bulunması, kontrast maddenin geç dolup, boşalması gibi özelliklerdi. İlk cerrahi sırasında ortaya çıkan ya da klip kenarlarının yol açtığı damar duvarı hasarı ve mikroskobik boyun rezidüsü psödoanevrizma gelişimi için muhtemel sorumlu faktörler olarak düşünüldü. Anahtar Kelimeler : Psödoanevrizma, Gerçek anevrizma, Anevrizma rüptürü