Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Aslan ABDULLAYEV,Alain Wambe TAGNI,Murat ZAIMOĞLU,Ömer Mert ÖZPIŞKIN,Engin ERDIN,Ayhan ATTAR
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, Ankara Anahtar Kelimeler :