Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
GIANT OPTIC GLIORNA: CASE REPORT
M. Akif BAYAR, Yavuz ERDEM, Koray ÖZTÜRK, Zeki BUHARALI
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Cebeci, Ankara In this report, we presented a 2,5 year old-gir! with prechiasmatic- retroorbilal giant optic glioma, in whom we removed the tumor totally. Here we emphasize the importance of the radical surgery. Anahtar Kelimeler : Giant aptic glioma, surgical therapy