Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
DEV OPTİK GLİOM: OLGU SUNUMU
M. Akif BAYAR, Yavuz ERDEM, Koray ÖZTÜRK, Zeki BUHARALI
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Cebeci, Ankara Bu yazıda prekiazmatik-retroorbital devoptik gliomlu 2,5 yaşında bir olgu sunuldu. Bu olguda tümör tam olarak çıkartıldı. Radikal cerrahinin üstünlüğü vurgulandı. Anahtar Kelimeler : Cerrahi tedavi, devoptik gliom