Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 2
Beyin Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedaviler
Meltem EKENEL1
1İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, İstanbul, Türkiye Yazının amacı, kanser tedavisinde standart yöntemler olan cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiye ek olarak ortaya çıkmış ve yaygın kullanım alanı bulmuş olan hedefe yönelik kanser tedavilerinin güncel durumunu ortaya koymaktır. Glioblastomanın moleküler biyolojisinin daha iyi anlaşılmasıyla tümör patogenezinde önemli rol oynayan anjiogenez, büyüme faktörleri, hücre içi sinyal ileti yolakları ve diğer yolakları inhibe eden hedefli tedaviler geliştirildi. Bu tedavilerin geliştirilmesiyle nöroonkolojideki klinik çalışmalar, geleneksel kemoterapilerden hedefli tedavilere ve bunların kombinasyonlarına doğru hızla kaymaya başlamıştır. Bu derlemede gliomalarda en çok etkilenen yolaklar, bu yolakları inhibe eden ilaçlarla ilgili yapılmış önemli klinik çalışmalar ve klinik kullanım alanı bulmuş güncel gelişmeler özetlenmiştir. Hedefe yönelik tedaviler birçok farklı kanserde olduğu gibi beyin tümörlerinde de gündelik kullanıma girmiş ve hastalık tedavisinde belirgin iyileşme sağlamıştır. Anahtar Kelimeler : Glioma, Hedefe yönelik tedavi