Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Pozisyonel Molding: Tanı ve Tedavi Yönetimi
Ahmet ÖZAK1,Ethem GÖKSU1, Saim KAZAN1
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye Pozisyonel molding anne karnında ve/veya doğum sonrası erken dönemde maruz kalınan mekanik etkenlere bağlı olarak gelişen kafatası şekil bozukluğudur. Bebekte görülen anormal kafa şeklinin primer kraniosinostozdan mı kaynaklandığı ya da pozisyonel molding"e mi bağlı olduğu uygun tedavi ve uzun dönemde karşılaşılabilecek sekellerden kaçınmak için ayırt edilmelidir. Pozisyonel kafatası şekil bozukluğunda kranial sütürler açık ve işlevseldir, kafa içi basınç artış bulguları yoktur. Tanıda anamnez ve fizik muayene önemlidir. Pozisyonel kafatası deformitesinin teşhisi ve başarılı yönetimi için pediatrist veya birinci basamak sağlık görevlisi ebeveynlerin yanı sıra yeni doğan bakımı ünitelerinde çalışan diğer sağlık personelini, pozisyonel kafatası deformitesinin gelişim riskini azaltma ve tedavi yöntemleri konusunda eğitmelidir. Anahtar Kelimeler : Kraniosinostoz, Nonsinostotik plagiosefali, Pozisyonel molding