Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Kafa Travması ve Vasküler Yaralanmalar
İlyas DOLAŞ1,Yavuz ARAS1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Kafa travması, gelişmekte olan ülkelerde özellikle genç nüfusta ölüm ve sakatlıklara neden olan en önemli halk sağlığı sorunlarındandır. Kafa travmasına bağlı gelişen vasküler yaralanmalar; büyük damar yaralanmalarından, travmatik beyin hasarı ile ilişkili mikrovasküler hasara kadar geniş bir çerçevede incelenebilir. Bunun sonucunda oluşan hasar karşımıza; kontüzyon, intraaksiyal ya da ekstraaksiyal hematom, travmatik anevrizma, travmatik diseksiyon, oklüzyon ve travmatik fistül olarak çıkmaktadır. Travmanın mekanizması ve şiddeti oluşacak hasarın en önemli belirleyicisidir. Hafif kafa travmasıyla dahi ortaya çıkabilir. Olgunun ilk değerlendirmesi kapsamlı olmalı ve vasküler yaralanmaya bağlı nörolojik bulguların geç dönemde ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Şüpheli olgularda ileri tetkikler planlanmalıdır. Tedavide cerrahi ve endovasküler yöntemler birlikte kullanılabilir. Anahtar Kelimeler : Kafa travması, Vasküler yaralanma, Travmatik anevrizma, Fistül