Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Derin Beyin Stimülasyonu: Yeni Teknikler ve Teknolojiler
Halil ULUTABANCA1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gevher Nesibe Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye Derin beyin stimülasyonu teknik ve yöntemleri görüntüleme ve cihaz teknolojilerindeki gelişimlere paralel olarak gelişim göstermektedir. Derin beyin stimülasyonu cerrahisi pil teknolojilerinin, görüntüleme yöntemlerinin, planlama istasyonlarının, elektrotların, nörofizyolojik kayıtlamaların cerrahi ekipmanların kullanıldığı çok bileşenli bir cerrahi yöntemdir. Teknolojik gelişimler bu bileşenleri farklı şekillerde etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. Derin beyin stimülasyonu cerrahisinde hali hazırda sıklıkla çerçeve sistemleri kullnılmaktadır. Çerçevesiz nöronavigasyon sistemleri ve robotik sistemlerin gelişimi de devam etmektedir. Yine kablosuz programlama sistemlerinin gelişimi ve şarz edilebilir pillerin kullanımı hastaların konforunu artıran gelişmeler olmuştur. Son yıllarda beyin cerrahisi alanında kullanıma giren MR rehberli odaklanmış ultrasonografi teknolojisi seçilmiş hareket bozukluğu hastalarında non invazif tedavi imkânı sunmaktadır. Ancak tüm bu gelişmeler ve dijital dönüşüm, hastaların verilerine ve cihazlarına uzaktan müdahale imkânını da beraberinde getirmiştir. Teknolojik gelişim ile birlikte güvenlik prosedürlerinin de gelişimi hastaların güvenliği açısından oldukça önemlidir. Anahtar Kelimeler : DBS, MRgFUS, Robotik cerrahi, Parkinson, Tremor