Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Yüksek Riskli Meningiomların Tanımı ve Tarihçesi
Maftun ZARBIZADA1,Koray ÖZDUMAN1,M. Necmettin PAMIR1
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye En sık görülen primer beyin tümörü olan meningiomların tek bir tümör tipi olmadıkları fakat bir grup tümörler oldukları konusunda büyük bir bilgi birikimi vardır. Bu grubun içine bazı tümörler malign davranış gösterir, bazıları da tedavi sonrasında erken dönemde tekrarlama göstererek tedavide büyük zorluklar yaratırlar. Yüksek riskli meningiomlar olarak tanımlanan bu grubun tahmin edilmesi konusunda en yaygın kabul gören yöntem histopatolojik sınıflama olsa da tek yöntem bu değildir. Günümüzde rekürensi tahmin etmek için: 1-demografik, 2-klinik, 3-histopatolojik, 4-genetik, 5-epigenetik olmak üzere risk faktörleri tanımlanmıştır. Yazıda, yüksek riskli meningiom kavramı, meningiom isimlendirmesi ve sınıflanmasının tarihçesi içinde değerlendirilecek ve risk faktörleri teker teker ele alınacaktır. Anahtar Kelimeler : Meningiom, Rekürens, Atipik meningiom, Anaplastik meningiom