Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 2
ŞANTLI HİDROSEFALİ VAKALARINDA EEG BULGULARI
Münife MÜFTÜOĞLU, Abdurrahman CİĞER
H.Ü.T.F. Nöroloji Anabilim Dalı Şant işleminin mekanik, teknik, infeksiyöz ve tromboembolik komplikasyonları ile ilgili geniş literatür olmasına karşılık, EEG bozuklukları ve epilepsi ile ilgili yayın oldukça azdır ve sonuçlar çelişkilidir. Bu çalışmamızda 25 şantlı hidrosefali vakasında EEG bulguları incelenmiş ve literatürle karşılaştırılarak tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : EEG, Epilepsi, Şantlı Hidrosefali