Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 3
FASİAL PARALİZİLERDE CERRAHİ TEDAVİ
Hamit Ziya GÖKALP, Ertekin ARASIL, Haluk DEDA, Tayfun BALIM, Varol AYDIN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara Fasial paralizilerin cerrahi tedavisinde uygun zamanlama ve cerrahi yöntemlerle iyi sonuçlar alınmaktadır. Bu çalışma ile 37 hastada uygulanan 38 anastomoz operasyonu retrospektif olarak değerlendirilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Hipoglossofasial anastomoz yapılan olgularda %71.5 oranında iyi sonuç; (Grade II veya III, House ve Brackmann 'a göre) alınırken, bu oran aksesorius-fasial anastomoz uygulanan olgularda %72.7 olarak gerçekleşmiştir. Yeterli fasial fonksiyonların sağlanması, erken dönemde cerrahi uygulanması ile mümkün olmaktadır. Anahtar Kelimeler : Fasial paralizi, Fasial reinnervasyon, Fasio-hipoglossal anastomoz, Fasio-aksesuar anastomoz