Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 1
OP. DR. CAFER TAYYAR KANKAT AZ TANINAN BİR NÖROŞİRÜRJİYEN VE TÜRKİYE' DEKİ İLK NÖROŞİRÜRJİ DERGİSİNİN KURUCUSU
Sait NADERİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir Dr. Cafer Tayyar Kankat 20. yüzyılın ilk yarındaki diğer Türk nöroşirürjiyenler kadar iyi bilinmeyen az tanınan bir nöroşirürjiyendir. 1930'lu yılların ilk yarısında Fransa' da nöroşirürji ihtisası yapan Dr. Kankat yurda döndükten sonra Şişli Cerrahi Kliniğini kurmuş ve bir çok operasyonun yanı sıra nöroşirürjikal operasyonlar da yapmıştır. Dr. Kankat 1936-1947 arasında Türkiye'nin ilk nöroşirürji dergisi olan "Modern Cerrahi ve Nöroşirürji Mecmuası" nı yayınlamıştır. Gerek bu dergide gerekse başka mecmualarda birçok nöroşirürji ile ilgili makaleler ve eserler yayınlamıştır. Dr. Kankat'ın çalışmaları ve yayınları göz önüne alındığında, Türk nöroşirürjisi tarihinde hakettiği yeri almalıdır. Anahtar Kelimeler : Cafer Tayyar Kankat, Nöroşirürji, Tarih, Türkiye