Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 1
Kraniyoplasti Ameliyatlarında Klinik Deneyim: Kısa Derleme
İlker SOLMAZ, Bülent ÖNAL, Erdinç CİVELEK, Serhat PUSAT, Atilla KIRCELLİ, Halil İbrahim SEÇER, Yusuf İZCİ, Engin GÖNÜL
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nöroşirürji Bölümü, Ankara, Türkiye Kraniyoplasti genellikle estetik amaçla ya da nöral dokunun korunması amacıyla yapılır. Kraniyoplasti aslında sadece anatomik bir rekonstrüksiyon değildir. Aynı zamanda serebral hemodinamiyi ve metabolizmayı düzenleyerek nörolojik tablonun iyileşmesine de katkı sağlar. Kraniyal açıklıkların onarılmasında birçok materyal kullanılmaktadır. Bunların arasında otogreftler, allogreftler, xenogreftler ve kemik ürünleri sayılabilir. Otojen kemik olmadığında kraniyoplasti için en çok tercih edilen materyal polimetilmetakrilattır. Otojen kemik, muhafaza edilme koşullarının zorluğu, rezorbsiyon ve enfeksiyon oranlarının yüksek olması gibi bazı nedenlerle tercih edilmeyebilir. Her materyalin avantaj ve dezavantajları vardır. Günümüzde halen kraniyoplasti için kullanılabilecek en uygun materyal konusu tartışmalıdır. Bu çalışmada, 2004- 2007 yılları arasında kliniğimizde polimetilmetakrilat veya polietilen kullanılarak ameliyat edilen 50 kraniyoplasti olgusu yaş, operasyon zamanı, enfeksiyon ve hastanın sigara kullanıp kullanmaması gibi kriterler ışığında retrospektif olarak incelenmiş ve kısa bir literatür eşliğinde tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Kraniyoplasti, Kafa travması, Dekompresif kranyektomi