Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 1
Eksternal Nazal Duvar Schwannoması
İbrahim KESKİNÖZ2, Ömer Tarık SELÇUK1, Özlem Çelebi ERDİVANLI3, Şahin ERDEM4
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Kliniği, Antalya, Türkiye
2Bolu Devlet Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Kliniği, Bolu, Türkiye
3Rize Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
4Ağrı Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ağrı, Türkiye
Schwannoma, schwann hücrelerinden köken alan, iyi huylu bir neoplazidir. Baş ve boyun bölgelerinde yaygın olarak bulunur. Eksternal nazal duvarda görülmesi ise oldukça nadirdir. 42 yaşında erkek hasta, bir yıldır sol nazal duvarda büyüyen asemptomatik kitle nedeni ile başvurdu. Fizik muayene bulguları sol dış nazal duvarda, lastik kıvamında, tamamen hareketli, yaklaşık 1x2 cm'lik ağrısız bir kitle şeklindeydi. Sitolojik inceleme sonucu benign olarak raporlandı. Ön tanıda dermoid kist ve sebasea kist düşünüldü ve lezyon, interkartilajinöz insizyon uygulanarak eksize edildi. Histopatolojik inceleme sonucu, schwannoma ile uyumluydu. Bu makalede, 26 aylık takip sonucunda rekürrens izlenmeyen, sol dış nazal duvardan köken alan nazal schwannoma olgusu sunuldu. Anahtar Kelimeler : Nörilemmom, Burun tümörleri, Cerrahi, Schwannoma