Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
Sellar ve Parasellar Tümörlerde Gamma Knife Radyocerrahisi
Selçuk PEKER1, Sinem YOLCU2
1Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 5 Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

Özet

Sellar ve parasellar tümörler pek çok farklı histopatolojide olabilir. Her birinin tedavisi çok farklıdır. Lokalizasyon nedeni ile bu tip tümörlerde radyocerrahi ile tedavi yaklaşımı çok yaygınlaşmıştır. Makalede, bu bölge tümörlerinden hipofiz adenomları, kavernöz sinüs menenjiyomları ve kavernöz sinüsün kavernöz hemanjiomlarındaki gamma knife radyocerrahisi sonuçları değerlendirilmiştir.