Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 1
Beyinde İnsidental Saptanan Çok Sayıda Metalik Yabancı Cisimler
Çağatay ÖZDÖL1, Nalan Çiçek ÖZDÖL2, Ramazan Cengiz ÇELİKMEZ1, Cezmi Çağrı TÜRK1, Özgür DOĞAN1, Niyazi Nefi KARA1
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Antalya, Türkiye
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Antalya, Türkiye

Özet

Burada, başağrısı yakınmasıyla başvuran, beyinde çok sayıda metalik cisimler tespit edilen, 63 yaşında kadın hasta sunulmuştur. Hikayesinde uzun süreden beri var olan başağrısının hastaneye başvurusundan 2 saat önce şiddetlendiği ve beraberinde bulantı kusmasının olduğu öğrenildi. Bilgisayarlı beyin tomografisinde beyinde çok sayıda metalik yabancı cisim tespit edildi. Ön tanı ateşli silah yaralanması olarak düşünüldü. Ateşli silah yaralanmasına ait giriş deliği tespit edilemedi.

Bu olgu insidental olarak tespit edilen ateşli silah yaralanmasına ait literatürdeki az sayıdaki olgulardan biridir.