Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Kraniyovertebral Bileşkenin Cerrahi Anatomisi
Ahmet Gürhan GÜRÇAY1, Mehmet Özerk OKUTAN2
1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Özel Medicana Konya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye

Özet

Kraniyovertebral bileşke (KVB); Oksipital kemik tabanını (C0), atlas (C1) ve aksis’i (C2) içerir. Bu bölge diğer servikal vertebralardan gerek kemik şekilleri gerekse de kompleks eklem-ligaman yapısı ve hareket eksenleri ile oldukça farklıdır. Vertebral arter (VA); KVB cerrahisinde önemli ve dikkat edilmesi gereken anatomik yapılardan biridir. VA basiller arteri oluşturmadan önce bir ön ve iki arka dala ayrılır. A. Spinalis anterior omuriliğin 2/3 ön kısımını beslerken A. Spinalis posterior omuriliğin 1/3 arka kısmını besler. KVB kompleks ve kuvvetli bağ yapısıyla donanmıştır. KVB’ye yapılacak cerrahi girişimlerde anatomik yapıların ve birbirleriyle olan ilişkilerinin bilinmesi son derece önemlidir. Doğru cerrahi planlama ve sorunsuz bir cerrahi için, girişim öncesi ayrıntılı radyolojik inceleme ile kemik yapılar, vasküler yapılar ve olası anatomik varyasyonlar değerlendirilmelidir.