Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Kraniyovertebral Bileşke Embriyogenezi
Turgut KUYTU, Kudret TÜREYEN
Bahçeşehir Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Kraniyovertebral bileşke malformasyonları oldukça karışık patolojilerdir. Embriyogenez sırasında meydana gelen defektler sonucu oluşurlar. Bu bölümde kraniyovertebral bileşke embriyolojisi anlatılarak bu bölge malformasyonlarının daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.