Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Kraniyovertebral Kavşak Anomalilerinin Radyolojik Değerlendirilmesi
Yavuz ARAS, Tuğrul Cem ÜNAL
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Özet

Kraniyovertebral kavşak (KVK) oksipital kemik, klivus, atlas, aksis, atlantooksipital ve atlantoaksiyal eklemlerden ve ligamanlardan oluşmaktadır. Kafa hareketinin ve stabilitenin sağlanmasında ve içindeki nöral yapıların korunmasında rol oynamaktadır. Birçok hastalığın KVK’yi etkilediği bilinmektedir. Doğumsal ve gelişimsel malformasyonlar, genetik anomaliler, dejeneratif hastalıklar, travma, enfeksiyon ve neoplaziler KVK’yi tutarak fonksiyonlarını bozabilir ve klinik bulgulara yol açabilir. KVK tutulumunun sebeplerine göre bir sınıflandırma yapılabilir. Anatomik ve radyolojik özellikleri iyi anlamak bölgenin yapısını ve anomalilerini değerlendirmek açısından önem taşımaktadır.