Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Oksipital Kemik, Oksipital Kondil, C1 ve C2'nin Posterior Enstrümantasyonu
Ferhat HARMAN1, Murat Hamit AYTAR2, Erkan KAPTANOĞLU3
1Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Lefkoşa, KKTC
2Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Oksipitoservikal bileşke spinal aksın kranial tarafındaki ilk eklem bölgesidir ve oksipital kemik ve kondilleri, atlas (C1) ve aksis (C2) omurgaları tarafından oluşturulmuş bir kompleksdir. Boynun fleksiyon-ekstansiyon ve rotasyonel hareketlerinin önemli kısmından sorumludur. Oksipitoservikal bileşkenin instabilitelerinde basıya maruz kalan nörolojik dokuların dekompresyonu ve omurganın füzyonu sağlanmalıdır. Bu derlemede oksipitoservikal bileşkenin stabilizasyon ve füzyonunu sağlamak için, oksipital kemik, oksipital kondil, C1 ve C2 vertebralarının posterior vida ile enstrümantasyon teknikleri tartışılmıştır.